alovlandırmaq

alovlandırmaq
f.
1. Yandırmaq, alışdırmaq, tutuşdurmaq, alov çıxartmaq. Tonqalı alovlandırmaq. Külək yanğını daha da alovlandırdı.
2. məc. Daha da şiddətləndirmək, qızışdırmaq, gücləndirmək. Düşmənin vəhşiliyi ona qarşı olan kin və nifrəti daha da alovlandırdı. // Bərk hirsləndirmək, qəzəbləndirmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • alovlandırma — «Alovlandırmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lopalandırmax — (Şəki) alovlandırmaq. – Onun işi məni lap lopalandırıf …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tutuşdurmax — I (Şuşa) alovlandırmaq. – Odunnar ağır yanır, tutuşdurmax lazımdı II (Şuşa) bax tutaşdırmaq I. – Onun işi adamnarı bir biriynən tutuşdurmaxdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • alışdırmaq — 1. f. 1. Yandırmaq, yaxud yanan şeyi daha da qızışdırmaq, alovlandırmaq. Ocağı alışdırmaq. Tonqalı alışdırmaq. Külək yanğını daha da alışdırıb gücləndirdi. – <İlyas:> İşdən qayıtdımmı, beş dəqiqənin içində görürsən, pilətəni alışdırdım. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • alovlatmaq — bax alovlandırmaq 1 ci mənada …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atəşləndirmək — f. Odlandırmaq, alovlandırmaq, alışdırmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lopa — 1. is. 1. Odunu alovlandırmaq və ya işıq yaratmaq üçün neft hopdurulub yumruladılmış əski, cındır, pilik, alışqan. Lopa qayırmaq. 2. Az çox yuvarlaq, yumru, dairəvi (şəkildə) olan yumşaq şey. Qar lopası. Pambıq lopası. – <Budur>, yenə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qalamaq — f. 1. Bir birinin üstünə yığmaq, qalaq qalaq yığmaq, toplamaq, komalamaq. Odunları qalamaq. Kərpici qalamaq. – Vəliqulu boş nimçələri bir birinin üstünə qalayıb istəyirdi otaqdan qaça aşpazxanaya. C. M.. 2. Ocağa, sobaya və s. yə odun, kömür və s …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qızışdırmaq — f. 1. Odun alovunu daha da şiddətləndirmək; alovlandırmaq. Ocağı üfürüb qızışdırmaq. Uşaqlar tonqalı qızışdırdılar. 2. Qızdırmaq, isitmək, istiləndirmək. Əllərimi oda tutub bir az qızışdırdım. – Qızışdırar bahar ayı yerin, göyün havasını;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şölələndirmək — f. Alovlandırmaq, işıqlandırmaq, şəfəqləndirmək. . . Gün dağlara düşəndə günün şəfəqi dağların gah bu tərəfini şölələndirib, o tərəfinə qara kölgə salır, gah da əksinə. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”